BOWLER management & advies

BOWLER management & advies is het project– en interim management adviesbureau van Elmer Koning. Vanaf september 1998 implementeert BOWLER management & advies veranderingen in diverse sectoren en typen organisaties. Dat doen wij op een onafhankelijke, objectieve, onbevangen en oorspronkelijke wijze. Betrokken bij het succes van onze relaties. BOWLER management & advies heeft gewerkt voor onder andere: Pink Roccade, Nationale Nederlanden, Gemeentebelastingen Rotterdam, PWN (Puur Water Natuur) Waterbedrijf Noord-Holland, Hogeschool INHOLLAND, Defensie Telematica Organisatie (DTO), Siemens, Movir, TNT, Evides waterbedrijf  en UWV.

Contact:  P Johan Wagenaarlaan 51, 2343 ND OEGSTGEEST E elmer.koning@bowler.nl M 06-40266607

 

Bowler management & advies is de geregistreerde handelsnaam van Bowler management & advies BV. Bowler management & advies BV is gevestigd in Leiden in Nederland en ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 27174252. Het BTW-nummer van Bowler management & advies BV is NL811425393B01. De standaard leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Leiden. Alle informatie op deze website is van informatieve aard en aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Elmer Koning

 

Mijn expertise spitst zich toe op het organiseren en besturen van veranderingen, afdelingen en -projecten. Waarbij ik Mijn expertise spitst zich toe op het organiseren en besturen van veranderingen, afdelingen en -projecten. Waarbij ik vaak zelf in een adviserende rol het voortraject uitvoer. Vaak in het raakvlak ICT en Business, maar ook in andere werkvelden. Gebaseerd op een bedrijfskundige achtergrond.

 

In staat om mij snel in te werken in nieuwe materiegebieden en organisaties. Mijn empathisch vermogen is sterk ontwikkeld.

 

Ik werkt graag mensgericht en intensief samen met (groepen) medewerkers. Mijn focus ligt daarbij op het faciliteren van mensen, processen of projecten zodat die op doelmatige wijze hun resultaten en doelen realiseren. Zo krijg ik dingen voor elkaar.

 

Voor mijn opdrachtgevers ben ik de ervaren schipper en navigator die het plan maakt, de uitvoering aanstuurt en de omgeving en de risico’s bewaakt.

 

Ik ben gecertificeerd voor: Prince2 Practitioner, Professional Scrum Master, MSP en MOP foundation. Ik heb kennis van en praktische ervaring met ITIL v3. Kan in een Engelstalige omgeving opereren.

 

Þ Innemend

Þ Besluitvaardig

Þ Communicatief

Þ Denkende doener

Þ Mensgericht

Þ Teamspeler

Þ Creatief

Þ Effectgericht